ΓΙΑΚΟΥΜΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ

ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΡΧΙΜΗΔΟΥΣ 34
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16343
ΔΗΜΟΣ: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109921166