ΝΤΕΛΛΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΟΜΗΡΟΥ 2 & ΑΛΩΝΙΩΝ
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14562
ΔΗΜΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106230820