ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ  ΝΙΚΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΟΛΥΜΠΟΥ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15123
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106837067