ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΗΦΙΣΙΑΣ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11526
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107474184