ΚΑΡΒΟΥΝΗ  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ 22
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15343
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106393952