ΜΑΥΡΗ  ΑΝΤΩΝΙΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 23Β
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15342
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106391911