ΚΟΤΡΩΤΣΙΟΥ  ΜΑΡΙΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ 18
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10676
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107252422