ΖΑΡΝΑΒΕΛΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: Λ. Κηφισιας 95
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11523
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106994712