ΣΑΡΑΝΤΟΣ  ΑΝΤΩΝΙΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΤΡΙΚΟΥΠΗ 62
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18536
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104519424