ΑΝΤΩΝΙΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΦΡΑΓΚΟΚΚΛΗΣΙΑΣ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15125
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106179340