ΜΥΛΩΝΑΣ  ΧΡΥΣΑΝΘΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 21
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19013
ΔΗΜΟΣ: ΑΝΑΒΥΣΣΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2291041111