ΒΑΛΒΗΣ  ΠΑΝΤΕΛΗΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΟΥ 127
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18532
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104226070