ΠΙΤΣΑΡΓΙΩΤΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 105-107
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11521
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106993429