ΜΠΕΛΛΟΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΥΜΗΤΤΟΥ 112
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11634
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107524005