ΑΝΔΡΕΟΠΟΥΛΟΥ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ

ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ 30
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2130146400