ΝΑΣΟΘΥΜΙΟΥ  ΕΥΘΥΜΙΑ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΕΛΠΙΔΟΣ 7
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15343
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2155405400Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ