ΛΑΡΙΟΣ  ΓΙΩΡΓΟΣ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΦΙΛΟΛΑΟΥ 138
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11632
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107512900