ΜΕΤΑΛΛΗΝΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΑΝΟΡΜΟΥ 58
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11523
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2114047375