ΚΥΡΙΑΚΙΔΗΣ  ΜΑΤΘΑΙΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 53
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15351
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΛΛΗΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106033250