ΠΕΝΗΣ  ΒΑΣΙΛΗΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣΟΔΟΣ: ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΛΟΦΟΥ 14
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14122
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102846567