ΡΟΥΣΣΟΥ  ΑΝΕΖΑ

ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΘΗΣΕΩΣ 23
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15124
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106148175