ΚΟΛΙΤΣΑ  ΑΣΗΜΙΝΑ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣ ΔΙΑΒΗΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 73
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15127
ΔΗΜΟΣ: ΜΕΛΙΣΣΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108056065