ΡΟΥΣΣΟΣ  ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ

ΩΡΛ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΟΥ 69-71
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18536
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104280198