ΣΙΑΝΤΟΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 9
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14565
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106219223