ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΙΩΑΝΝΑ

ΠΑΙΔΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΓΕΡΑΚΙΟΥ 35
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10443
ΔΗΜΟΣ: ΣΕΠΟΛΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2105133355