ΧΑΤΖΗΣ  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΥΓΓΡΟΥ 76
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11742
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103604088