ΣΤΑΘΗ  ΧΡΥΣΑ

ΓΕΝΙΚΟΣ ΙΑΤΡΟΣ - ΔΙΑΒΙΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 9
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15234
ΔΗΜΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106896878