ΣΑΠΙΚΑΣ  ΔΑΝΙΗΛ

ΠΑΘΟΛΟΓΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣΟΔΟΣ: ΝΙΚ. ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ 38
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16231
ΔΗΜΟΣ: ΒΥΡΩΝΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107645781