ΚΑΡΑΤΖΗΣ  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΟΡΕΑ 4
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15122
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108068468