ΜΑΝΙΑΤΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΔΕΡΜΑΤΟΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΔΙΣΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 211
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 14231
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2102793881