ΓΕΩΡΓΙΟΥ  ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΑΘΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15561
ΔΗΜΟΣ: ΧΟΛΑΡΓΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106544344Located in: ΠΑΘΟΛΟΓΟΙ