ΘΕΟΧΑΡΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΚΟΥΦΑ 75
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10680
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2103618074