ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΛΕΝΗ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ ΗΠΑΤΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΝΑΓΥΡΟΥΝΤΟΣ 34
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16672
ΔΗΜΟΣ: ΒΑΡΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2130098763