ΝΤΕΡ ΓΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ  ΒΑΤΣΕ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΛΥΣΙΚΡΑΤΟΥΣ 73
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17674
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109403339