ΤΣΕΒΔΟΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΚΥΠΡΟΥ 52
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 16675
ΔΗΜΟΣ: ΓΛΥΦΑΔΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108949496