ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ  ΗΡΑΚΛΗΣ

ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: 3η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 51
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 10433
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108217163