ΧΑΤΖΑΡΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΟΦΘΑΛΜΙΑΤΡΟΣΟΔΟΣ: ΛΕΩΦ. ΠΑΠΑΓΟΥ 73
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15772
ΔΗΜΟΣ: ΖΩΓΡΑΦΟΥ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107778134