ΤΥΡΜΠΑΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΑΘΗΝΑΣ 76
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18120
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104960061