ΛΕΚΚΑΚΟΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 171
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18533
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104296651