ΑΔΑΜΗΣ  ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΛΑΜΨΑ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11524
ΔΗΜΟΣ: ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106985498