ΠΑΠΑΦΩΤΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΠΛΑΣΤΗΡΑ 17
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15124
ΔΗΜΟΣ: ΜΑΡΟΥΣΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108028959