ΠΑΡΖΑΚΩΝΗΣ  ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 6
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15343
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2121022517