ΚΑΜΠΑΚΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΟΣ



ΟΔΟΣ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 181
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17673
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109560311