ΚΑΡΑΠΕΤΙΑΝ  ΚΑΡΙΝΑ

ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣΟΔΟΣ: ΘΗΣΕΩΣ 77 - 79
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17562
ΔΗΜΟΣ: ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109652210