ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ  ΑΓΓΕΛΗΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ 11
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 15341
ΔΗΜΟΣ: ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2106046864