ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ  ΛΑΜΠΡΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣ.ΣΟΦΙΑΣ 112
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 11527
ΔΗΜΟΣ: ΑΘΗΝΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2107779233
Email: