ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΣΚΡΑ 94
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17673
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΛΛΙΘΕΑ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109568600