ΚΑΡΑΜΑΝΗΣ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΟΥΡΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ Α 21
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 18532
ΔΗΜΟΣ: ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2104296444Located in: ΟΥΡΟΛΟΓΟΙ