ΓΑΛΛΟΣ  ΦΩΤΙΟΣ

ΜΑΙΕΥΤΗΡΑΣ - ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 17121
ΔΗΜΟΣ: ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2109349430