ΡΟΣΜΑΡΑΚΗΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΟΣΟΔΟΣ: ΑΛΑΓΙΑΝΝΗ 1
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19400
ΔΗΜΟΣ: ΚΟΡΩΠΙ
ΝΟΜΟΣ: ΑΤΤΙΚΗ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2114060473